Wat is een energielabel

Bij verkoop heeft elke woning een energielabel nodig. Een energielabel laat de energieprestatie van een woning zien en toont welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. Een label wordt uitgedrukt in labelklassen A t/m G, waarbij label A betekent dat de woning energiezuinig is en label G dat er nog veel besparingsmogelijkheden op energiegebied zijn.